haven-vanuit-het-noorden

Als u langere tijd afwezig bent vanwege een meerdaagse tocht, is het handig dat de havenmeester daarvan op de hoogte is, zodat uw box tijdelijk verhuurd kan worden aan een passant.

Registeer uw afwezigheid s.v.p. met behulp van het formulier:

Afwezigheid registreren