Soorten lidmaatschap

Watersportvereniging de Schelde kent de volgende soorten lidmaatschap*:

- Lid               (volwassen persoon ouder dan 18 jaar)

- Aspirant lid (personen jonger dan 18 jaar oud)

- Partner lid   (echtgenoot of vriend(in) van een lid)

Om lid te worden vragen wij U het aanmeldformulier volledig in te vullen. U krijgt dan een e-mail waarin wij U vragen uw aanmelding te bevestigen. Na uw bevestiging, dient het bestuur uw aanmelding goed te keuren.

Na goedkeuring krijgt U een e-mail met inlog gegevens voor ”Mijn WV de Schelde” toegestuurd. Dit is uw persoonlijk website gedeelte, waar U bijvoorbeeld kunt inschrijven voor de wachtlijst, of om deel te nemen aan een van de activiteiten. Ook kunt U hier uw persoonlijke gegevens onderhouden. 

*W.V. de Schelde is een vereniging zonder winstoogmerk, om kosten te besparen worden werkzaamheden zoveel mogelijk door eigen leden uitgevoerd. Houders van een zomerligplaats in het water of op de wal dienen daarom jaarlijks minimaal 7 uur zelfwerkzaamheid te verrichten. Voor ligplaatshouders in het winterseizoen is dit 5 uur per jaar.

 

Verder zijn er de volgende lidmaatschappen die op aangeven van het bestuur kunnen worden toegewezen:

- Erelid

- Lid van verdienste

- Vrijgesteld lid (50 jaar of meer lid)