Opzeggen lidmaatschap 

Opzeggen van het lidmaatschap van WV de Schelde kan

Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende jaar te zijn ingediend.