Historie

Download hier foto's van Hector Vermeulen

Voordat de jachthaven bestond, zoals deze nu is, is er heel wat gebeurd. De inwoners van onze stad amuseerden zich wel aan het water, zoals met pootje baden en zwemmen; dat was begrijpelijk, Bergen op Zoom was immers een stad aan het water.
Er waren mensen die meer wilden, zij richtten een kanovereniging op. Deze vereniging "De Schelde" zocht toen al een "vaste stek", zeker toen er ook kleine zeilbootjes bijkwamen. Het idee voor een jachthaven was geboren, een plek waar men gezamelijk kon afmeren; over het ontstaan van de jachthaven wil ik vertellen. 

Er bestonden 2 verenigingen. 

De kanovaarders "De Schelde" en de zeilvereniging ,welke zich de "De Krab" noemde. Twee Verenigingen die beide de watersport beoefenden waren wat te veel, Daarom gingen beide verenigingen samen. Watersportvereniging De Schelde werd opgericht, het was 20 december 1934. De clubwinpel; rood-groen , met een gele krab, was een combinatie van de winpels van de vroegere verenigingen. 

ind 1935 werd de vereniging reglementair bestuurd. De voorzieningen waren niet optimaal , maar gezellig was het wel, activiteiten genoeg, maar er miste nog het een en ander, in hoofdzaak een jachthaven. 

Er werd gezocht naar een "plek" waar de nieuwe vereniging zicht kon vestigen. Men vond , op de herstellingswerf van Bram Boer, plaats om de scheepjes af te meren (nabij 't kop van 't hoofd ) Na veel en langdurig overleg ontstond een plan om afmeersteigers te maken. 

Zelfwerkzaamheid , onder de leiding van Christ (Cas) Vriens & Bram Boer, maakten dat er een "echte jachthaven" tot stand kwam. Jachthaven een grootse naam voor wat palen en planken en scheepjes die bij laag water in een bok op de modderige bodem lagen.Toch was men wel tevreden. 1938 zou deze jachthaven geopend worden door burgemeester Blom, Hij was het echter totaal vergeten en kwam dus niet .


De opening is toch doorgegaan, in een over heersende jolige stemming.
10 mei 1940, begin van de Tweede Wereldoorlog, was een onheilsdag, voor het hele land. Ook de gevolgen voor de jachthaven, alsook voor de vereniging waren vreselijk. Het terrein werd verboden gebied en de vereniging moest worden ontbonden, zo was het bevel van de Duitse bezetter. Toch bleven enkele het jachthaventerrein gebruiken, niet voor de watersport, maar voor de illegaliteit. 

 

In november 1945 werd er weer voor het eerst een ledenvergadering belegd.De vereniging groeide gestaag, in de jachthaven werden steigers vernieuwd en bij gebouwd, er werd zelfs een waterleiding aangelegd.
1 februari 1953, een nationale ramp, een alles vernietigende stormvloed
 Ook de jachthaven kreeg het zwaar te verduren, steigers werden weggeslagen, boten vernield.
Langzaam kwam alles weer op gang, en in 1955 draaide de vereniging weer optimaal in dit zelfde jaar kreeg W.V. De Schelde Koninklijke goedkeuring.
 
1958 Plannen voor een nieuw havencomplex in Bergen op Zoom, Ook een jachthaven werd in de planning meegenomen. 29 december 1961 werd goedkeuring aan de totale planning ,door de gemeenteraad gegeven.
 
Helaas werd door Gedeputeerde Staten de gemeentelijke toezegging voor een nieuwe jachthven verworpen.
 
Enkele vasthoudende leden in de vereniging hebben toen bergen werk verzet om alsnog een jachthaven te realiseren. Het stadsbestuur verleende alle medewerking, en in 1963 werd een gedeelte van de zogenaamde vissershaven aan de vereniging toegewezen, om alsnog een jachthaven te realiseren.
 
1 oktober 1964 werden de steigers van deze nieuwe jachthaven in gebruik genomen.
 
De activiteiten in de vereniging waren toen niet meer te remmen. IJverige leden begonnen zelf bebouwingen op het terrein, waaronder het huidige havenkantoor en de hijskraan. Een bijzonder heugelijke dag was de 11e juli 1966, toen de burgemeester de jachthaven-accommodatie en het nieuwe clubgebouw kwam openen.

 
De watersportvereniging was volwassen en functioneerde optimaal, een ledenaantal van ca. 500, steigers werden bijgebouwd, officiele wedstrijden voor jachten werden gehouden.
 
Hoe echter de toekomst zal zijn is onzeker. Door de toename van de beroepsvaart is er nu sprake van dat de huidige jachthaven, niet meer op dezelfde locatie kan blijven voortbestaan.
 
Plannen zijn er genoeg, doch wat in de toekomst exact gaat gebeuren, is tot op heden nog niet bekend.
Toch ben ik er van overtuigd, dat W.V. De Schelde de kracht en mentaliteit heeft om van de komende tijd evenveel te maken, zoals dit tot op heden is gebeurd.
Het functioneren van de jachthaven zou niet mogelijk zijn zonder Watersportverening De Schelde.