Info voor Passanten

bozovw

De oude markiezenstad Bergen op Zoom is vanouds een haven- en vissersplaats. De vele monumenten in de stad vertellen het verhaal van een rijk en bewogen verleden. De uitgestrekte bossen rondom het nabije Woensdrecht nodigen uit tot fietsen en wandelen.

Zie de website van VVV Brabantse Wal voor meer informatie.

 

De invaart van de haven van Bergen op Zoom

De Theodorushaven ligt aan het Schelde-Rijnkanaal (SRK) en kan via Bergsche Diep worden bereikt. De vaargeul vanuit het Schelde-Rijnkanaal aangegeven met  betonning. Na het passeren van de havendamlichten wordt de route aangegeven met een witte en een groene lichtenlijn. Deze leiden naar de Burgemeester Peterssluis. Deze sluis heeft een schutlengte van 120 meter en een breedte van 12 meter.

In verband met een gelijke waterstand van haven en SRK wordt er niet meer geschut met deze sluis en dient deze enkel als (nood)waterkering. De maximaal toegestane doorvaartbreedte is 11.60 meter. De sluis heeft marifoonkanaal 22. Tijdens het varen en verhalen in de haven is het verplicht dit kanaal uit te luisteren.

Nadat de havendamlichten zijn gepasseerd, bevindt u zich in het vaarwater van Bergen op Zoom. Binnen het hele vaargebied, zowel in de buiten- als in de binnenhaven, geldt een maximale vaarsnelheid van 6 kilometer per uur. Over het binnenhoofd van de sluis ligt een beweegbare klapbrug die bij aanbod van alle vormen van scheepvaart wordt bediend. Klik hier voor een uitgebreide routebeschrijving.

Bedieningstijden Brug, Burgemeester Peterssluis Telefoon 0164 - 277494

Winter Periode 1 oktober t/m 31 maart
Maandag t/m vrijdag 06:00 - 20:00
Zaterdag 08:00 - 18:00
Zon- en feestdagen 10:00 - 18:00

 

Zomer Periode 1 april t/m 30 september
Maandag t/m vrijdag 06:00 - 20:00
Zaterdag 08:00 - 18:00
Zon- en feestdagen 10:00 - 20:00

 

 

infobord 

 

Achter in de haven is ter hoogte van de gemeentelijke loswal een zwaaikom met aan stuurboord zijde de jachthaven. Passanten dienen af te meren op aanwijzingen van de havenmeester. Mocht de havenmeester niet bereikbaar zijn, meer dan af op de passantenplaatsen direct aan stuurboord zijde.

 

 

 

Faciliteiten

Nuttige informatie