foto-jachthaven-2016

Inschrijven voor een ligplaats

Inschrijven voor een ligplaats* is alleen mogelijk voor leden van de vereniging.

Inschrijven voor de wachtlijst kan met behulp van het formulier:

 

* W.V. de Schelde is een vereniging zonder winstoogmerk, om kosten te besparen worden werkzaamheden zoveel mogelijk door eigen leden uitgevoerd. Houders van een zomerligplaats in het water of op de wal dienen daarom jaarlijks minimaal 7 uur zelfwerkzaamheid te verrichten. Voor ligplaatshouders in het winterseizoen is dit 5 uur per jaar.