banner-wv-de-schelde-2021-05 2

Incasso niet gelukt

Geplaatst op 17-09-2018
%

KvK 40280537 

W.V. "De Schelde" Rabo bank: 3061.96.905
Vermuidenweg 6, 4612PK Bergen op Zoom BIC: RABO NL 2U

www.wvdeschelde.nl

IBAN: NL94 RABO 0306 1969 05

 

 

 

23-06-2024

 

 

 

 

 

 

Wij hebben geprobeerd uw factuur van automatisch te incasseren.

 

Dit is echter niet gelukt.

 

Misschien is er iets veranderd in uw gegevens of bankrekeningnummer gelieve dit dan

aan ons door te geven.

 

Wij verzoeken de factuur met nummer  20181239  ad €  138,87   per omgaande zelf aan ons over te maken.

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Penningmeester WV de Schelde