logo-briefZelfwerkzaamheid Zomer2023


 

PS,

Op grond van het jachthaven reglement is deelneming aan deze zelfwerkzaamheid verplicht. Om de aanwezigheid en de werkzaamheden in goede banen te leiden, zullen de haven- en technische commissieleden u ter dienste staan. Zij zullen u ontvangen, het werk verdelen en coordineren, hulp en ondersteuning bieden, voor uw koffie en broodje zorgen en de dag gezamenlijk afsluiten.

 

Door de week.

Het is mogelijk om door de week uw zelfwerkzaamheid te verichten, wel moet U dan voor 06 September contact opnemen per mail met de Zelfwerkzaamheid en de Havenmeester die zal dan een planning maken wanneer er door de week gewerkt kan worden.

 

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen wij het op prijs als u ons dit zo spoedig mogelijk laat weten. Bij onbekende afwezigheid zullen wij het jachthavenreglement volgen en treedt de boete clausule in werking.

 

Boete clausule uit het jachthaven reglement:  
Bij niet na komen van de verplichting tot zelfwerkzaamheid in de daarvoor geldende periode,
wordt een boete van €75,- in rekening gebracht en wordt de zelfwerkzaamheid in de volgende periode wederom ingepland. U ontvangt hiervan een bericht van de
secretaris en de penningmeester.

Bij het zich structureel onttrekken aan de zelfwerkzaamheid kan het bestuur tot royement over gaan.

 

Voor eventuele vragen kunt U via opmerkingen of via diehmaazkrewflez.[antispam].@wvdeschelde.nl  terecht

Vul altijd minimaal 3 verschillende voorkeursdatums in.

(anders gaan wij ervan uit dat we die zelf mogen invullen)
Vol is Vol dan dient U een andere datum te kiezen.

..

Beveiligingscode Beveiligingscode